Thomas Klein – Date: 15. Oktober 2016 – Time: 18:00 – People: 2